Sisällysluettelo

1) Soveltamisala

1.1 Nämä HJH Office GmbH:n (jäljempänä ”myyjä”) sopimusehdot koskevat kaikkia sopimuksia, joita kuluttaja tai yrittäjä (jäljempänä ”asiakas”) solmii myyjän kanssa liittyen tämän verkkokaupassaan esillä pitämin tuotteisiin ja/tai palveluihin. Tämä on ristiriidassa asiakkaan omien ehtojen huomioimisen kanssa, ellei muuta ole sovittu.

1.2 Kuluttajalla tarkoitetaan näissä yleisissä sopimusehdoissa luonnollista henkilöä, joka ryhtyy oikeustoimeen sellaista tarkoitusta varten, jonka ei voida katsoa kuuluvan hänen kaupalliseen eikä itsenäiseen ammatilliseen toimintaansa. Yrittäjällä tarkoitetaan näissä yleisissä sopimusehdoissa luonnollista tai juridista henkilöä tai oikeuskelpoista henkilöyhtiötä, joka oikeustoimeen ryhtyessään harjoittaa itsenäistä ammatillista tai kaupallista toimintaansa.

2) Sopimuksen solmiminen

2.1) Myyjän verkkokaupan sisältämät tuotekuvaukset eivät muodosta myyjän puolelta sitovia tarjouksia, vaan asiakas voi niiden avulla esittää sitovan tarjouksen.

2.2 Asiakas voi tehdä tarjouksen myyjän verkkokauppaan sisältyvän online-tilauslomakkeen avulla. Tällöin asiakas tekee henkilötietonsa annettuaan tilausprosessin päättävää painiketta napsauttamalla oikeudellisesti sitovan ostotarjouksen ostoskorissa olevista tavaroista ja/tai palveluista.

2.3 Myyjä voi hyväksyä asiakkaan tarjouksen viiden vuorokauden kuluessa lähettämällä asiakkaalle kirjallisen tilausvahvistuksen tai tekstin (faksin tai sähköpostiviestin) muodossa olevan tilausvahvistuksen siten, että ratkaisevaa on, milloin asiakas saa tilausvahvistuksen, tai toimittamalla asiakkaalle tämän tilaaman tavaran siten, että ratkaisevaa on, milloin asiakas saa tavaran, tai pyytämällä asiakkaalta maksua tämän tilauksen saatuaan.

Jos useampi mainituista vaihtoehdoista toteutuu, sopimus syntyy silloin, kun jokin mainituista vaihtoehdoista toteutuu ensimmäisenä. Jos myyjä ei hyväksy asiakkaan tarjousta mainitun ajan puitteissa, tämä katsotaan tarjouksen hylkäämiseksi, minkä johdosta asiakkaan tahdonilmaisu ei enää sido tätä.

2.4 Jos asiakas valitsee tilausta tehdessään maksutavaksi ”PayPal Express”, hän antaa tilausprosessin päättävää painiketta napsauttaessaan myös maksutoimeksiannon maksupalveluntarjoajalleen. Tällaista tilannetta varten myyjä ilmoittaa kohdasta 2.3 poiketen jo nyt hyväksyvänsä asiakkaan tarjouksen sillä hetkellä, kun asiakas käynnistää maksuprosessin napsauttamalla tilausprosessin päättävää painiketta.

Tarjouksen hyväksymiseen käytettävissä oleva aika alkaa päivästä, jolloin asiakas lähettää tarjouksen, ja päättyy tarjouksen lähettämistä seuraavan viidennen vuorokauden päättyessä.

2.6 Kun asiakas tekee tarjouksen myyjän verkkotilauslomakkeen avulla, myyjä tallentaa sopimustekstin ja lähettää sen asiakkaalle tämän tilauksen lähettämisen jälkeen yhdessä näiden sopimusehtojen kanssa tekstimuodossa (esim. sähköpostitse, faksilla tai kirjeitse). Lisäksi sopimusteksti tallentuu myyjän Internet-sivulle, mistä asiakas voi hakea sen salasanalla suojatun asiakastilinsä kautta maksutta antamalla vastaavat kirjautumistiedot, mikäli asiakas on ennen tilauksensa lähettämistä luonut asiakastilin myyjän verkkokauppaan.

2.7 Ennen sitovan tilauksen tekemistä myyjän verkkotilauslomakkeen avulla asiakas voi korjata syöttämiään tietoja jatkuvasti näppäimistön ja hiiren tavallisten toimintojen avulla. Tämän lisäksi kaikki tiedot sitovasta tilauksesta näytetään vielä kerran vahvistusikkunassa, missä niitä voidaan korjata tavallisten näppäimistön ja hiiren toimintojen avulla.

2.8 Sopimusta solmittaessa voidaan käyttää suomen kieltä.

2.9 Tilauslomakkeen täyttäminen ja yhteydenotto tapahtuvat sähköpostitse ja automaattista tilauslomakkeen täyttämistä käyttäen. Asiakkaan on varmistettava, että hänen tilauslomaketta täyttäessään antamansa sähköpostiosoite on oikea, jotta myyjän siihen lähettämät sähköpostiviestit pystytään vastaanottamaan. Erityisesti asiakkaan on roskapostisuodattimia käytettäessä varmistettava, että kaikki myyjän tai kolmannen osapuolen, jolle myyjä on antanut tehtäväksi tilausten hoitamisen, lähettämät sähköpostiviestit voidaan toimittaa.

3) Peruutusoikeus

Kuluttajilla on aina peruutusoikeus. Tarkempia tietoja peruutusoikeudesta on saatavissa myyjän peruutusneuvonnasta.

4) Hinnat ja maksuehdot

4.1 Myyjän ilmoittamat hinnat sisältävät lakisääteisen arvonlisäveron ja muut hinnan muodostavat osatekijät. Mahdolliset muut toimitus- ja lähetyskulut ilmoitetaan erikseen kulloisessakin tuotekuvauksessa.

4.2 Asiakkaalla on käytettävissä erilaisia maksutapoja, jotka ilmoitetaan myyjän verkkokaupassa.

4.3 Jos on sovittu ennakkomaksusta, maksu on maksettava heti sopimuksen solmimisen jälkeen.

4.4 Kun maksutavaksi valitaan Toimitus laskua vastaan, kauppahinta erääntyy maksettavaksi, kun tavara on toimitettu ja laskutettu.

4.5 Kun maksutavaksi valitaan "PayPal", maksun käsittelee maksupalvelun tarjoaja PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg PayPalin käyttöehtojen mukaisesti, jotka ovat nähtävissä osoitteessa https://www.paypal.com/ch/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=de_CH. Tämä edellyttää muun muassa, että asiakas avaa PayPal-tilin tai että hänellä on jo olemassa sellainen.

5) Toimitus- ja lähetysehdot

5.1 Tavaroiden toimitus tapahtuu säännöllisesti käyttäen kuljetusreittiä ja asiakkaan antamaa toimitusosoitetta. Tapahtumaa hoidettaessa on ratkaisevaa myyjän tilauksen käsittelyn yhteydessä antama toimitusosoite. Tästä poiketen silloin, kun maksutapana on PayPal, ratkaisevaa on asiakkaan maksuhetkellä PayPalissa antama toimitusosoite.

5.2 Jos kuljetusyhtiö palauttaa lähetetyn tavaran myyjälle, koska toimitus asiakkaalle ei onnistunut, asiakas vastaa epäonnistuneen lähetyksen kustannuksista.

5.3 Periaatteessa vastuu mahdollisesta katoamisesta ja myydyn tavaran mahdollisesta vaurioitumisesta siirtyy silloin, kun tavara luovutetaan lähetettäväksi tai toimeksiannon saaneelle kuljettajalle.

5.4 Tavaran noutaminen itse ei ole logistisista syistä mahdollista.

6) Takuu

Tavaroilla on lain mukainen takuu.

7) Sovellettava laki, oikeuspaikka

7.1 Jos asiakas toimii kohdan 1.2 määritelmän mukaisena kuluttajana, kaikkiin osapuolten välisiin oikeussuhteisiin sovelletaan Sveitsin lakia, lukuun ottamatta YK:n yleissopimusta irtaimen tavaran kansainvälisestä kaupasta, ja yksinomainen oikeuspaikka kaikissa tästä sopimuksesta johtuvissa kiistoissa on asiakkaan kotipaikka.

7.2 Jos asiakas toimii kohdan 1.2 määritelmän mukaisena yrittäjänä, yksinomainen oikeuspaikka kaikissa tästä sopimuksesta johtuvissa kiistoissa on myyjän koti- tai toimipaikka.

8. Peruutuslomake

Jos haluat perua sopimuksen, täytä tämä lomake ja lähetä se meille.

Osoitteeseen
HJH Office GmbH
Christoph-Selhamer-Str. 2
82362 Weilheim
Saksa
Faksi: 0049 (0)881 / 924 521-29
Sähköposti: service@hjh-office.fi

Perun/Perumme (*) täten solmimani/solmimamme sopimuksen seuraavien tavaroiden ostamisesta (*) / seuraavan palvelun tuottamisesta (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Tilattu (*) ____________ / vastaanotettu (*) __________________

________________________________________________________
Kuluttajan nimi

________________________________________________________
Kuluttajan osoite

________________________________________________________
Kuluttajan allekirjoitus (vain silloin, kun ilmoitus toimitetaan paperilla)

_________________________
Päivämäärä

(*) Viivaa ylimääräinen yli