HJH OFFICE GMBH:N TAKUUEHDOT

Hjh office- ja mybuero-merkkisille tuotteillemme myönnämme 2 tai 4 vuoden takuun (katso tuotteen kuvaus). Takuuajan laskenta alkaa laskun päiväyksestä. Takuumme kattaa maantieteellisesti Euroopan unionin alueen.

Jos tämän ajan kuluessa havaitaan materiaali- tai valmistusvikoja, takaamme takuun myöntäjänä takuun puitteissa valintamme mukaan jommankumman seuraavista korvauksista:

  • korvaavien osien maksuttoman toimituksen viallisten osien tilalle tai
  • tuotteen maksuttoman vaihtamisen samanarvoiseen tuotteeseen (mahdollisesti myös uudempaan malliin, mikäli alkuperäistä tuotetta ei ole enää saatavana)

Takuutilanteessa pyydämme ottamaan yhteyttä käyttäen seuraavia yhteystietoja:
HJH Office GmbH
Christoph-Selhamer-Str. 2
82362 Weilheim
Saksa

Puh.: +49 (0) 881 / 924 521-10
Faksi: +49 (0) 881 / 924 521-29
Sähköposti: service@hjh-office.fi

Takuu ei kata tuotteen vaurioita, joiden syynä on

  • väärinkäyttö tai epäasianmukainen käsittely
  • ympäristön vaikutukset (kosteus, kuumuus, pöly jne.)
  • mahdollisten turvaohjeiden noudattamatta jättäminen
  • käyttöohjeen noudattamatta jättäminen
  • voimankäyttö (esim. lyönti, isku, pudottaminen)
  • omavaltainen korjausyritykset
  • normaali kuluminen
  • kuljetusvauriot

Takuusuorituksen vaatiminen edellyttää, että meille annetaan mahdollisuus takuuperusteen tutkimiseen lähettämällä meille tuote tai todistusvoimaisia kuvia siitä. Tässä yhteydessä on varmistettava, että vauriot kuljetuksen aikana estetään pakkaamalla tuote asianmukaisesti.

Takuukorvauspyynnön liitteeksi on toimitettava palautuksen mukana kopio tuotetoimitukseen liittyvästä alkuperäisestä laskusta tai lähetettävä se meille etukäteen sähköpostitse tai faksilla. Toivomme, että ymmärrät, että ilman tätä laskukopiota voimme hylätä takuukorvauspyynnön. Laskukopion lähettäminen on tarpeen takuuajan laskemiseksi. Lisäksi pyydämme ilmoittamaan myyjän nimen ja osoitteen, elleivät ne käy ilmi liitteenä toimitetusta laskukopiosta.

Mikäli takuukorvausvaatimus todetaan oikeutetuksi, korvaava tuote toimitetaan asiakkaalle rahtivapaasti. Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuneet lähetyskustannukset palautetaan.

Tuotteeseen liittyvät takuukorvaukset tai tuotevastuukorvaukset eivät pidennä takuun kokonaiskestoa.

Harkintavalta takuuasioissa on yksinomaan HJH Office GmbH:lla.

Ohje: Tämä takuulupaus ei millään tavalla rajoita ostosopimuksesta johtuvia lakisääteisiä oikeuksiasi meihin nähden. Tämä takuulupaus ei etenkään vaikuta mahdollisiin lakisääteisiin takuuoikeuksiisi meihin nähden.

Jos kauppatavara on puutteellinen, voit joka tapauksessa vaatia meiltä korvausta lakisääteiseen takuun perusteella riippumatta siitä, onko takuuvelvoitetta olemassa tai vaaditaanko takuuta vai ei.

Copyright © 2024 HJH, Inc. All rights reserved.