Peruutusneuvonta ja peruutuslomake

Kuluttajilla on seuraavien vaatimusten mukainen peruutusoikeus, kun kuluttaja on luonnollinen henkilö, joka ryhtyy oikeustoimeen sellaisia tarkoituksia varten, jonka ei etupäässä voida katsoa kuuluvan hänen kaupalliseen eikä itsenäiseen ammatilliseen toimintaansa.

A. Peruutusneuvonta

PERUUTUSOIKEUS

Sinulla on oikeus perua tämä sopimus 60 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta.

Peruutusaika on 60 päivää siitä päivästä lukien, jona sinä tai valtuuttamasi kolmas osapuoli, joka ei ole tavaran kuljettaja, olet tai on ottanut viimeisen tavaran hallintaasi/hallintaansa.

Voit käyttää peruutusoikeutesi sinun on ilmoitettava meille (HJH Office GmbH, Christoph-Selhamer-Str. 2, 82362 Weilheim, Saksa, puh.: + 49 (0) 88192452110, faksi: 0049 (0)881 / 924 521-29, sähköposti: service@hjh-office.fi) yksiselitteisesti (esim. Postitse lähetetyllä kirjeellä, faksilla tai sähköpostitse) päätöksestäsi perua tämä sopimus. Voit käyttää siihen oheista peruutuslomakemallia, jota ei kuitenkaan ole esitäytetty.

Peruutusoikeuden käyttämiseen riittää, että lähetät ilmoituksen peruutusoikeuden käyttämisestä ennen peruutusajan päättymistä.

PERUUTUKSEN SEURAUKSET

Jos perut tämän sopimuksen, meidän on palautettava kaikki sinulta saamamme maksut, toimitusmaksut mukaan lukien (lukuun ottamatta lisäkustannuksia, jotka johtuvat siitä, että olet valinnut toimitustavaksi jonkin muun kuin tarjoamamme vakiotoimitustavan), viipymättä ja viimeistään neljäntoista päivän kuluessa siitä päivästä, kun olemme saaneet ilmoituksen tämän sopimuksen perumisesta. Tähän maksun palautukseen käytämme samaa maksutapaa, jota käytit alkuperäisessä maksutavassa, paitsi jos sovimme jotain muuta; missään tapauksessa sinulta ei vaadita korvausta tästä maksun palautuksesta. Voimme kieltäytyä maksun palautuksesta siihen asti, että olemme saaneet tavarat takaisin tai saaneet todisteen siitä, että olet lähettänyt ne takaisin, riippuen siitä, kumpi tapahtuu aiemmin. Sinun on lähetettävä tai luovutettava tavarat viipymättä tai viimeistään neljäntoista vuorokauden kuluessa päivästä, jona ilmoitat meille tämän sopimuksen perumisesta, meille tai osoitteeseen Best-Dealz-24, Ekernstraße 2, 26125 Oldenburg, Germany. Aikarajaa on noudatettu, jos lähetät tavarat ennen neljäntoista vuorokauden määräajan umpeutumista.

Asiakas vastaa tavaroiden takaisinlähetyksestä aiheutuneista kustannuksista. Yksityisasiakkaana DPD/PostNord paketin palautuskulut ovat 10 euroa/paketti ja isokokoisten tuotteiden, jotka toimitetaan rahtiliikkeen toimesta, 30 euroa/paketti. Huomaathan, että lähetyksesi voi koostua useasta paketista ja palautuskulu on pakettikohtainen, ei tuotekohtainen.

Joudut korvaamaan tavaroiden mahdollisen arvonmenetyksen vain, jos arvonmenetys johtuu suorittamastasi tavaroiden käsittelystä, joka ei ole tarpeen tavaroiden rakenteen, ominaisuuksien ja toimintatavan tarkistamiseksi.

Peruutusoikeuden poissulkeminen tai ennenaikainen raukeaminen.

Peruutusoikeutta ei ole silloin, kun sopimus koskee sellaisten tavaroiden toimittamista, joita ei ole valmistettu etukäteen ja joiden valmistuksessa on ratkaisevaa kuluttajan yksilöllinen valinta tai päätös tai jotka on räätälöity nimenomaan kuluttajan henkilökohtaisiin tarpeisiin.

Yleisiä ohjeita

1) Vältä tavaran vaurioittamista ja likaamista. Lähetä tavara alkuperäisessä pakkauksessaan yhdessä kaikkien lisävarusteiden ja kaikkien pakkauksen osien kanssa takaisin meille. Käytä tarvittaessa suojaavaa lisäpakkausta. Jos sinulla ei enää ole alkuperäistä pakkausta, huolehdi sopivalla pakkauksella riittävästä suojasta kuljetusvaurioilta.

2) Älä lähetä tavaraa takaisin meille ilman postimerkkiä.

3) Huomaa, että edellä olevat kohdat 1-2 eivät ole edellytys peruutusoikeuden tehokkaalle käytölle.

B. Peruutuslomake

Jos haluat perua sopimuksen, täytä tämä lomake ja lähetä se meille.

Osoitteeseen
Best-Dealz-24
Ekernstrasse 2
26125 Oldenburg
Saksa
Faksi: 0049 (0)881 / 924 521-29
Sähköposti: service@hjh-office.fi

Perun/Perumme (*) täten solmimani/solmimamme sopimuksen seuraavien tavaroiden ostamisesta (*) / seuraavan palvelun tuottamisesta (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Tilattu (*) ____________ / vastaanotettu (*) __________________

________________________________________________________
Kuluttajan nimi

________________________________________________________
Kuluttajan osoite

________________________________________________________
Kuluttajan allekirjoitus (vain silloin, kun ilmoitus toimitetaan paperilla)

_________________________
Päivämäärä

(*) Viivaa ylimääräinen yli

Copyright © 2024 HJH, Inc. All rights reserved.